برنامه نویسی وب

شرایط: مسلط به SQL server، asp.net و اشنا باHTML ،CSS ، Bootstrap ،JQuery

برنامه نویسی ویندوز

شرایط: مسلط به c# ، SQL server

برنامه نویس موبایل

شرایط: مسلط به برنامه نویسی ios / android

پشتیبان نرم افزار

شرایط: آشنایی اولیه با SQL server ، asp.net ، c# ، Parallels Plesk ، حسابداری

آموزش دهنده نرم افزار

شرایط: مسلط به نرم افزارهای ساخت فیلم های آموزشی

نیروی اداری

شرایط: مسلط به کامپیوتر و اینترنت

مدیر فروش و بازاریابی نرم افزار

شرایط: آشنا به مباحث فروش و بازاریابی و کامپیوتر

طراح گرافیک کامپیوتری

مسلط به Photoshop ، HTML ، CSS ، Bootstrap ، طراحی قالب و اشنا با جی کوری

حقوق قانون کار+ بیمه+ پاداش بهره وری+ ارتقای سطح شغلی