مراحل استخدام

  • پرکردن فرم استخدام در سایت و یا ارسال درخواست به هر روش دیگر
  • هماهنگی زمان مصاحبه
  • مصاحبه
  • خواندن آئین نامه انظباطی و شرایط استخدام
  • عقد قرارداد در صورت موافقت طرفین بطور مشاوره 3 ماهه
  • عقد قرارداد یکساله (موقت)
فرم استخدام و ارسال رزومه